Smallworld – Energiverk


Smallworld Systems har utviklet to løsninger basert på GE Smallworld Core Spatial Technology for å effektivisere drift og planlegging hos energiverkene i Norge. Disse programmene kan enten kjøres integrert mot hverandre, frittstående eller kobles til andre systemer. Bruk menyen for å lære mere om våre løsninger, eventuelt ta kontakt dersom du ønsker mere utdypende informasjon.

Produktene våre

Electric Office

Electric office sørger for effektiv geografisk og skjematisk dokumentasjon av nettverket, med mulighet for beregninger. Electric office er et utbredt produkt på verdensbasis, tilrettelagt for det norske marked av våre konsulenter.

Wall Diagram DMS

Smallworld Wall Diagram DMS har verktøy for støtte til rene driftsoppgaver. Med utgangspunkt i nettselskapets eget designede nettskjema for sitt høyspente fordelingsnett etableres et funksjonelt “Wall Diagram”. Her simulerer driftssentalens operatører koblinger i nær sanntid når koblingsarbeidet pågår.

FASIT/KILE

Smallworld FASIT/KILE (SFK) er et program som brukes enkelt og effektivt til registrering og rapportering av feil og avbrudd i elnettet i henhold til de krav som er stilt i forbindelse med FASIT. Smallworld FASIT/KILE-systemet er blitt godkjent for alle år fra 2000.

GIS ADAPTER (CIM)

Smallworld GIS Adapter er et verktøy for utveksling av elektriske data fra Smallworld til andre systemer hos nettselskapene via CIM, Common Information Model. Eksempler på systemer er GEs PowerOn Advantage(SCADA/DMS) eller tredjeparts analyseverktøy for langtidsplanlegging, pålitelighetsanalyse og utfallsanalyser etc.