Smallworld løsninger for energiverk

Smallworld Systems har utviklet to løsninger basert på GE Smallworld Core Spatial Technology for å effektivisere drift og planlegging hos energiverkene i Norge. Disse programmene kan enten kjøres integrert mot hverandre, frittstående eller kobles til andre systemer. Bruk menyen for å lære mere om våre løsninger, eventuelt ta kontakt dersom du ønsker mere utdypende informasjon.

Produktene våre:

Electric Office

Electric office sørger for effektiv geografisk og skjematisk dokumentasjon av nettverket, med mulighet for beregninger. Electric office er et utbredt produkt på verdensbasis, tilrettelagt for det norske marked av våre konsulenter.

FASIT/KILE

Smallworld FASIT/KILE (SFK) er et program som brukes enkelt og effektivt til registrering og rapportering av feil og avbrudd i elnettet i henhold til de krav som er stilt i forbindelse med FASIT. Smallworld FASIT/KILE-systemet er blitt godkjent for alle år fra 2000.