Electric Office

GE_SmartgridElectric Office (EO) er siste generasjons nettinformasjonssystem fra Smallworld Systems. Det er et internasjonalt standardsystem utviklet av GE Energy med tilpasninger for det skandinaviske markedet av den norske utviklingsavdelingen i Oslo.

Electric Office gir god støtte til nettselskapenes prosesser:

  • Planlegging
  • Prosjektering
  • Dokumentasjon
  • Bygging
  • Drift
  • Vedlikehold.

Basert på den objektorienterte Smallworld-teknologien er det gode muligheter for individuelle tilpasninger og skalering til alle kjente krav til et moderne nettinformasjonssystem.

Med innføring av avanserte målesystemer, AMS, vil kravene til nettinformasjons- og andre forretningskritiske systemer øke med tanke på både funksjonalitet og skalerbarhet. Det blir stadig viktigere for nettselskapene å kunne fatte raske beslutninger på den komplekse informasjonsmengden.

Electric Office sikrer kvalitet og best practice gjennom innspill og erfaringer fra ledningseiere over hele verden. GE Energy deltar i tillegg i internasjonalt standardiseringsarbeid som kommer alle kunder til gode.

Smallworld Systems er sertifisert Fasit-leverandør, og Smallworld Fasit/KILE og SFK leveres integrert med EO.

I tillegg til standard elektrisitetsapplikasjoner for de profesjonelle brukerne leverer Smallworld Systems Smallmap, en lettere klient for web. Smallmap benyttes i stor grad av kundemottak, sentralbord, salg, montører og entreprenører.

Systemer for styring av Workforce og arbeidsordre kan leveres og knyttes opp mot prosjekter og planer i Electric Office. Videre finnes det analyseverktøy som kan kombinere GIS-data i Smallworld med andre eksterne kilder, som for eksempel WMS eller MS Excel. Smallworld GeoSpatial Analysis (GSA) benyttes til dette formålet.

Selskapene har ofte behov for å utveksle data mellom NIS og øvrige systemer. Herunder KIS, ERP, Vedlikehold og kundeportaler. Electric Office kan benytte en rekke metoder og web-services eller standard filformater som SOSI, som er blant de mest brukte.

Smallworld Systems leverer all nødvendig konsulentbistand til implementering, konvertering, videreutvikling, support, opplæring og rådgivning.

Last ned mer info om Electric Office på PDF.