PowerOn Advantage (SCADA/DMS)

PowerOn Advantage benyttes til fjernkontroll og viktige driftsoppgaver som operatørene på nettselskapenes driftssentraler utfører.

Noen av de mest brukte funksjonene for GEs Advanced DMS-system er:
  • SCADA
  • Nettberegninger
  • Koblingsordre
  • Outage Management
  • Trouble Call Management
PowerOn Advantage hjelper blant annet til med
  • Økt pålitelighet og leveringssikkerhet ved redusert avbruddstid
  • Økt produktivitet for utførende enheter ved mer effektiv kommunikasjon med driftssentralen
  • Mindre tap i nettet ved integrert V-Var Control

Last ned mer info om PowerOn Advantage på PDF.

Integrert med Electric Office med hjelp av Smallworld GIS Adapter kan nettselskapene ytterligere øke kvalitet og nivå på tjenestene til sine kunder. Les mer om best practices ved integrasjoner i denne artikkelen av GEs Bryan Friehauf.