Smallworld FASIT/KILE (SFK)

Topologisk skjematikk

 • Levende koblingskart med oversiktlig og brukervennlig registrering av gjennomførte koplinger med fortløpende dynamisk fargesetting.
 • Enkelt å simulere planlagte utkoblinger, for å forhåndskalkulere KILE-kostnader ved alternative tider og koblingssekvenser.
 • Genererer plottfiler (f.eks .pdf) eller papirplott for supplerende storformatveggskjematikk eller småformat ark til koblingsskjemapermer for driftsingeniører og montørvakter.
 • Skjematikk for mer enn kun pålagt FASIT/KILE rapportering.

Effektiv registrering

 • Effektiv etablering av datagrunnlag fra eksisterende systemer.
 • Kan importere hendelser/koplingslogg fra driftskontrollsystem.
 • Brukervennlig og oversiktlig skjema for registrering av data om feilhendelsene.
 • Dynamisk kontroll av registreringer i FASIT-skjema.
 • Enkel tilordning av bryterkoblinger til aktuell FASIT-rapport.
 • Enkel tilordning av FASIT-koder til koblinger og andre aksjoner.
 • Enkel beregning av ILE og KILE.

Effektiv rapportering

Enkel og rask utkjøring av de pålagte standardrapporter til NVE, Statnett og EBL, samt underlag for kreditering og kunderapportering for kunder med individuell KILE-avtale.

Utfyllende info om Smallworld Fasit/KILE her (PDF)
.