Smallworld GIS Adapter (CIM)

Smallworld GIS Adapter er et verktøy for utveksling av elektriske data fra Smallworld til andre systemer hos nettselskapene via CIM, Common Information Model. Eksempler på systemer er GEs PowerOn Advantage(SCADA/DMS) eller tredjeparts analyseverktøy for langtidsplanlegging, pålitelighetsanalyse og utfallsanalyser etc. Et eksempel er Siemens PSS Sincal.

Fordeler ved å integrere Electric Office og SCADA med CIM:

  • Pålitelig synkronisering mellom GIS og SCADA ved idriftsettelse av planlagte endringer i nettet
  • Bedre støtte til arbeidsflyten ved idriftsettelse av planlagte endringer
  • CIM er en IEC-standard som benyttes av nettselskap over hele verden
  • Konfigurerbart utvekslingsformat
  • Støtter utveksling av data for alle nettnivåer

Lysbilde1

Les mer om best practices ved integrasjoner i denne artikkelen av GEs Bryan Friehauf.