Smallworld Wall Diagram DMS

Smallworld Wall Diagram DMS har verktøy for støtte til rene driftsoppgaver. Med utgangspunkt i nettselskapets eget designede nettskjema for sitt høyspente fordelingsnett etableres et funksjonelt “Wall Diagram”. Her simulerer driftssentalens operatører koblinger i nær sanntid når koblingsarbeidet pågår.

Betjening av brytere utføres like enkelt som i SCADA-systemet. Valg av leder for sikkerhet og koblingsansvarlig settes før arbeidet påbegynnes. Systemet har markører, blant annet for ”jording” og ”under arbeid”, som settes på ønsket posisjon i skjemaet. Dette gir en god oversikt og raskere tilgang på viktig informasjon når arbeidet pågår. Driftspersonalet benytter Smallworld Wall Diagram DMS for sms-varsling av kunder ved feil og pågående arbeid i nettet.

Smallworld Wall Diagram i bruk på driftssentralen gir god oversikt over nettets tilstand.

Smallworld Wall Diagram i bruk på driftssentralen gir god oversikt over nettets tilstand.

Alle koblinger i Wall Diagram logges og benyttes senere for tilordning til Fasit-skjemaer som nettselskapene registrerer for rapportering til Statnett og NVE. Dette gir Fasit-ansvarlig en trygghet for at riktige koblinger er registrert med tilhørende tidspunkter for koblingene, og slik kan Fasit-ansvarlig i større grad konsentrere seg om rapportering og feilanalyse.

Les mer om Smallworld Fasit/KILE her.