Smallworld – Fjernvarme

Smallworld Systems leverer komplette løsninger for deg som vil ha full kontroll over fjernvarmenettet ditt.

Løsningene er utviklet i tett samarbeid med det skandinaviske fjernvarmemiljøet. Fjernvarmeapplikasjonen er i bruk av to ledende fjernvarmeleverandører i Norge. Fjernvarmeløsningen er også brukt for å dokumentere og vedlikeholde kjølenettverk.

Fjernvarmemodellen

Innhold i kum.

Innhold i kum.

I Smallworld FJV er fjernvarmenettet dokumentert hele veien fra varmesentralen ned til forbrukerne.

Her vil får du all tilgjengelig informasjon om

  • varmesentraler
  • fjernvarmerør
  • alarmtråder som varsler om lekkasjer
  • ventiler
  • kummer
  • kundesentraler
  • varmevekslere

Smallworldmodellen gir deg et geografisk overblikk med detaljerte beskrivelser av utstyr i for eksempel kummer og kundesentraler. Dette gir deg et effektivt og brukervennlig verktøy for dokumentasjon, vedlikehold og planlegging av fjernvarmenettet.

Forbrukere

Fjernvarmekundene er plassert geografisk i systemet, slik at du enkelt kan holde oversikt over forbruk. Når du integrerer Smallworld FJV med kundeinformasjonssystemet ditt, vil du alltid kunne se oppdatert informasjon i kartet.

Smallworld FJV gjør planleggingen av nettet ditt enklere ved å gi deg varmeplaner som visualiserer energibehov i bygninger og områder. Denne funksjonen gjør det enkelt å identifisere nye, potensielle kunder.

Farger visualiserer nivåer for energibehov.

Fargene visualiserer nivåer for energibehov.

Funksjonalitet

Smallworld FJV er basert på Smallworld Core Spatial Technology, som ligger i bunn for alle Smallworlds løsninger. Her finner du en velutviklet kjerne med full GIS-funksjonalitet.

I tillegg har vi utviklet funksjoner og rapporteringsverktøy spesielt for fjernvarme.

Smallworld FJV har spesialtilpassede verktøy som gjør det enklere og mer effektivt for deg å legge inn og oppdatere objektgeometrier.

Smallworld FJV har verktøy for å rapportere lukkeventiler og berørte kunder når du er nødt til å stenge ned deler av nettet for vedlikehold eller eventuell lekkasje. Kundene som er berørt kan bli varslet via SMS av systemet før ventilen stenger.

Dersom du bruker et alarmsystem kan du dokumentere alarmtrådene i Smallworld FJV. Når en lekkasje er oppdaget av alarmsystemet finner du frem til hvor lekkasjen er geografisk via Smallworld FJV.

Rapporterte lukkeventiler

Rapporterte lukkeventiler

Beregninger

Det topologiske nettverket i Smallworld FJV kan eksporteres til alle åpne beregningsprogrammer for å simulere og analysere nettverket.

Her ser vi Smallmap i bruk ute i felt. Entreprenøren har alltid tilgang på sist oppdatert informasjon.

Her ser vi Smallmap i bruk ute i felt. Entreprenøren har alltid tilgang på sist oppdatert informasjon.

Integrasjoner

Smallworld FJV kan enkelt integreres med andre systemer.

Smallmap

For å gjøre informasjonen du har liggende i Smallworld FJV enklere tilgjengelig for entreprenører og de som kun trenger sporadisk tilgang, anbefaler vi nettløsningen
Smallmap. Den lar deg få tilgang på all informasjonen du har i Smallworld FJV fra et nettbrett eller en smarttelefon.

Vil du holde deg oppdatert på hva vi gjør innen fjernvarme, og være blant de første til å høre om relevante kurs, seminarer og konferanser? Meld deg på vårt nyhetsbrev!


Last ned info på PDF Nyheter om fjernvarme