Smallworld – Telekom

Smallworld Systems AS leverer komplette løsninger for nettinformasjon til alle prosesser hos en moderne telekomoperatør.

God oversikt over ditt utstyr og kapasitet blir stadig viktigere

En total oversikt over nettverk, utstyr og kapasitet i nettet er et fortrinn som blir stadig viktigere i et konkurranseutsatt marked.

For å kunne foreta kostnadseffektiv drift og utbygging av din infrastruktur er det viktig med nøyaktig og komplett dokumentasjon som kan integreres med øvrige IT-systemer. Dokumentasjon av nettverk og utstyr er en integrert del av de operative systemene hos telekom-leverandører.

Våre løsninger er basert på GE Smallworlds ledende GIS-teknologi, fleksible verktøy og arkitektur. GE Smallworld Network Inventory ivaretar deres krav til en komplett løsning.

Smallworld er en velkjent løsning som er i bruk hos verdenskjente kommunikasjonsleverandører som gjør at de effektivt kan drifte og utnytte sine nettverk.

I Norge er blant andre Broadnet, Canal Digital og Get brukere av Smallworld produkter.

Lurer du på hvordan vi kan gi deg best mulig oversikt over dine nettverk?

Vi tar gjerne en prat med deg for å diskutere hvordan vi kan løse dine behov.

Les mer om våre løsninger for FTTH (pdf)

Les om vår nye, spennende visualiseringsløsning (pdf)

Ta kontakt for mer informasjon eller avtale en demo av våre løsninger.