Det tekniske bak Smallworlds løsninger for telekom

Denne artikkelen handler om det tekniske i Smallworlds løsninger for telekom/FTTH. For mer om oppgavene vi løser:

Prosesstøtte for telekom Telekom info som PDF

Total oversikt

FTTH for borettslag med etasjeplaner og utstyr i leiligheter.

FTTH for borettslag med etasjeplaner og utstyr i leiligheter.

Med GE Smallworld Network Inventory kan du dokumentere alle komponenter i nettverket ditt, inkl. fysisk og logisk nett.

Du kan dokumentere:
  • Fibernett
  • Kobbernett
  • Coaxnett
  • Tilhørende nettverkskomponenter geografisk riktig plassert i kartet eller innenfor bygninger

Utstyr i bygninger dokumenterer du ned til minste detalj på skap og hylleplassering. Det fysiske nettverket suppleres med et tett integrert logisk nettverk av samband som deler de samme nettverkselementene og portene.

Topologier:

Alle nettverkstopologier støttes, herunder punkt-til-punkt, punkt-til-multipunkt, ringstruktur, subnettverk og VPN.

Protokoller:

Alle kjente protokoller støttes, herunder SDH, PDH, WDM, IP og ATM.

Med denne applikasjonen trenger en telekomoperatør bare ett dokumentasjonssystem.

Nettverk

Alle nettverkseiende selskaper har behov for å dokumentere sine traseer, rør, kabler og nettverkskomponenter. GE Smallworld Network Inventory har en datamodell som dekker alle nettverkskomponenter for fiber, kobber og coax nettverk. Dette innebærer for eksempel full søtte for FTTH nett med forskjellige teknologier, herunder Passivt Optisk Nett, PON.

Komponenter kobles sammen topologisk riktig slik at det kan foretas sporing gjennom hele nettverket ned så detaljert som på et kobber eller fiberpar. Ved hjelp av slik sporing kan man finne føringsveier i nettet, finne ledig kapasitet og hvilket utstyr og kunder som er koblet til.

Skap med med hyller og kortdetaljer.

Skap med med hyller og kortdetaljer.

Utstyr i bygg

Alt utstyr og komponenter som er plassert i bygninger kan dokumenteres. Et fleksibelt system gjør at man er uavhengig av biblioteker av standardutstyr.

Vi dokumenterer utstyr ved å dele opp en bygning i etasjer som igjen deler opp rom vi lager romplaner for. Deretter plasserer vi ut skap med hyller i rommet. I disse hyllene plasseres utstyret, som kan ha kort og kommunikasjonsporter.

Logiske forbindelser

Det logiske nettverket tar utgangspunkt i noder i det fysiske nettverket. De fullintegrerte systemene deler lokasjoner og kommunikasjonsporter. Vi bygger opp et fullt nettverkshierarki med regler som bestemmer rutingmulighetene. Den logiske nettverksdatabasen holder orden på all kapasitet du har tilgjengelig i nettverket ditt, som gjør det lettere for deg å finne ledig kanalkapasitet å legge nye samband på.

Verktøyet er et komplett rutingverktøy som støtter redundans og alternative rutingveier (protection). GE Smallworld Network Inventory støtter også subnettverk, ringer og virtuelle samband.

Integrasjoner

Dagens telekombedrifter møter i økende grad utfordringer med å etablere og opprettholde integrasjoner mellom bedriftens IT-systemer. Disse integrasjonene skal bidra til gevinster og merverdi gjennom implementering av prosessbaserte løsninger for fremtiden.

Smallworld GeoSpatial Server™ fra GE viderefører Smallworld-teknologiens fordeler direkte inn i bedriftenes service-orienterte arkitektur, SOA, ved bruk av etablerte industristandarder.

GE har utviklet den SOA-baserte plattformen Smallworld GeoSpatial Server™ for system- og prosessintegrasjoner som et tillegg til den velprøvde Smallworld™-teknologien og tilhørende applikasjoner.

Smallworld GeoSpatial Server™ er sertifisert OGC-compliant med støtte for WMS, WFS og INSPIRE, infrastruktur for geografisk informasjon i Europa.

Prosesstøtte for telekom Telekom info som PDF