Smallworld Network Inventory (NI)

Physical Network Inventory (PNI) (677KB PDF)

Physical Network Inventory er flaggskipet i Smallworld Network Inventory suite. Det modellerer hele fysiske nettverk for både kablede og trådløse nettverk i et grafisk informasjonssystem (GIS). Det støtter flere kommunikasjonsteknologier og utstyr fra flere leverandører.

PNI modellerer
  • Kabler over og under bakken (fiber, kobber, RF/coax)
  • Bygninger (med intern etasjestruktur)
  • Kummer
  • Splittere.

Informasjonen går helt ned til portnivå.

Logical Network Inventory (LNI) (704KB PDF)

Logical Network Inventory brukes for design og dokumentasjon av logiske nettverk. Det inkluderer nettverkselementer, bærerkretser, kundesamband og tjenester.

Logical Network Inventory støtter:
  • Synkrone samband som PDH og SDH/SONET
  • Asynkrone samband som ATM og frame relay
  • DWDM og andre optiske grensesnitt
  • Gigabit Ethernet og VLANs

LNI knyttes sammen med PNI for å oppnå fullstendig nettverksdokumentasjon.

Les mer om våre Network Inventory-løsninger.