Prosesstøtte i Smallworld

Smallworld Systems AS leverer komplette løsninger for nettinformasjon til alle prosesser hos en moderne telekomoperatør

Salg

GE Smallworld Network Inventory gir god støtte til salgsprosessen både i fortetting av dine eksisterende områder og for salg i helt nye områder. I disse prosessene har du behov for god støtte i nettinformasjonssystemet ditt til alt fra informasjon om eksisterende nett og kunder til kombinasjon med eksterne kilder for bedriftsdata og demografiske data.

Analyse

I utbyggingen av nett er det viktig å kunne planlegge mer enn nettverkstraseer og kabler. Du vil også vite hvor mye kapasitet og plass du har i rom og skap. I tillegg vil du ha tilgang på annen nøkkelinformasjon i systemet, som belegg på kommunikasjonsporter og kapasitetsutnyttelse. Dette, sammen med digitale kart, GAB og kundeinformasjon gir deg et unikt verktøy for å analysere hvor det er mest lønnsomt å investere i infrastruktur.

Planlegging

Systemet dekker funksjoner for planlegging av nettverk med versjonshåndterte databaser og arbeidsordre for prosjektleveranser. Planer kan forekomme i mange versjoner og kan holdes separate så lenge man vil. Planer og arbeidsordre kan oppdatere andre planer ved automatisk postering og konflikthåndtering. Rapporter gir full oversikt over utstyr, antall komponenter, antall meter kabel og kostnader innenfor et prosjekt.

Drift

Du finner store gevinster ved et godt dokumentert nettverk i den daglige driften. Driftsoperatører, installatører, salg og support nyter godt av tilgang til oppdatert og detaljert informasjon om nettverket og tilgjengelig kapasitet. God oversikt over sammenhengen mellom samband, aksesspunkter, rutingveier og nettverkskomponenter gjør det mulig å raskt kunne lokalisere feil i nettverket og hvilke kunder og utstyr som er berørt.

Fibersamband, føringsveier og utstyr fra nodeskap til kunde

Fibersamband, føringsveier og utstyr fra nodeskap til kunde

Denne artikkelen handler om hvordan vi kan hjelpe deg i dine prosesser. Mer informasjon:

Teknisk info om telekom Telekom info som PDF