Om oss

Ansatte i Smallworld Systems har vært med fra begynnelsen på utviklingen av det industrielle eventyret som startet i Cambridge i England i 1989. I dag videreføres teknologien og vår Smallworld VAR avtale av General Electric Grid Systems. Smallworld Systems AS leverer basis programvare og standard løsninger for skandinaviske selskaper innenfor områdene elektrisitet, fjernvarme, kabel TV og fibernett.

Smallworld Systems AS en norsk distributør av Smallworld. Vi har holdt på siden 1992. Smallworld er en markedsledende programvare (Daratech 2011) innen nettinformasjonssystemer for ledningseiende selskaper. Kjernen i programvaren er GE Smallworld Core Spatial Technology, som består av:

  • Geografisk informasjonsbehandling
  • Interface til databaseteknologi
  • Objektorientert modelleringsspråk
  • Topologimodell basert på bruk av geometri
  • Sømløse topologiske modeller av nettverk

Smallworld Core er grunnlaget for effektive og helhetlige nettinformasjonssystemer. Smallworlds kunder er oftest eiere av nettverk, som f.eks elektrisitetsnett, fjernvarmenett, kabelTVnett, telefoninett, fibernett, gassledninger, vannledninger og veinett. Du kan modellere og analysere mange forskjellige typer nettverk i Smallworld Core. Blant kundene våre finner du store selskaper som blant annet Hafslund Varme, Broadnet og Get.

Sammen med programvaren leverer Smallworld Systems:

  • Vedlikeholdstjenester
  • Opplæring
  • Tilpasninger og konsulenttjenester
  • Integrasjonsprosjekter

Ønsker du å besøke oss? Så hyggelig! Gå inn her for relevant informasjon.