GE Digital Energy

Smallworld Systems AS er autorisert distributør av produktene til GE Digital Energy. GE Digital Energy leverer basis-produktet Core Spatial Technology, programmer som Physical Network Inventory (PNI), Logical Network Inventory (LNI) og Smallworld Internet Application Server (IAS).

Mer informasjon om GE Digital Energy og internasjonale nyheter finner du ved å gå til
http://www.gedigitalenergy.com/GIS.htm