Referanser

Fjernvarme

Hafslund Fjernvarme er et heleid selskap i Hafslund-konsernet. Hafslund Fjernvarme har som formål å bygge, eie og drive anlegg for vannbåren varme basert på alternative energikilder primært innenfor Oslos grenser. Selskapet er landets største fjernvarmeleverandør med en produksjon på 1 TWh per år. Dette utgjør over halvparten av fjernvarmen i Norge. I tillegg til fjernvarmeproduksjon produseres ca 50 GWh elektrisk kraft fra en egen dampturbin på Klemetsrud.

Hafslund Fjernvarme benytter Smallworlds Fjernvarme Applikasjon (FJV) til registrering, dokumentasjon, planlegging og overvåking av fjernvarmenettet. Systemet benyttes også til håndtering av varmeplaner. Smallworlds partner for beregninger av fjernvarmenett, Seven Technologies – 7T, har implementert applikasjonen TERMIS i nært samarbeid med Smallworld og Hafslund. Den integrerte løsningen gir Hafslund Fjernvarme enda større og bedre beslutningsgrunnlag i forbindelse med prosjektering og planlegging av nye anlegg. Senere utvidelser inkluderer lukkelister og integrasjon med CRM.

 

 Kabel-TV

Get sine kunder har i dag Norges største utvalg av digital-TV kanaler (over 100), en av landets raskeste bredbåndshastigheter (26 Mbps), – og kundene får bredbåndstelefoni med kvalitetsgaranti. Get er den største utfordreren til Telenor med eget digital-TV og bredbåndsnett til private husstander. Dette gjør oss til en viktig aktør som bidrar til konkurranse i det norske markedet.

Nettet til Get har en såkalt HFC (Hybrid-Fiber-Coax) struktur, og dermed en enorm kapasitet. Dette, sammen med fremtidsrettet teknologi, gjør Get meget godt posisjonert til å være en innovatør også i morgendagens digitale hverdag. Get har per i dag nett i Oslo, Asker, Buskerud, Østfold, Bergen, Stavanger, Haugesund, Kristiansand og Trondheim.

GET valgte etter etableringen som UPC i 1999 å fortsette det gode samarbeidet med Smallworld Systems, som allerede eksisterte fra tiden som Janco Multicom. Samarbeidet inkluderer bruk av Nordisk Kabel Applikasjon (NKA) til registrering og dokumentasjon av alle anlegg og nett. NKA hjelper GET blant annet til å holde oversikt over utfall, feilrapporter, tilknyttede kunder og pågående jobber i nettet.

GET benytter også Internet Application Server (IAS) for å gjøre både nettdokumentasjon og jobboversikter fra kundesystemet tilgjengelig via nettlesere som de enkelte ansatte allerede har installert på sine PCer.

Telekommunikasjon

Broadnet, tidligere en del av Ventelo Networks, tidligere BaneTele, leverer tjenester innenfor områdene Internett, Kapasitet og Datacom til bedriftsmarkedet i Norge. Videre leveres IP-produkter og -tjenester tilpasset ulike avanserte segmenter og brukerkrav fra telecomindustrien, ISP-er, ASP-er, teknologiske høyskolemiljøer etc. I tillegg leverer BaneTele telefoni- og datakommunikasjon til mer enn 10.000 brukere innen det jernbanerelaterte markedet. Fundamentet for Ventelos virksomhet er det redundante fiberoptiske nettet som i hovedsak følger jernbanenettet og energiselskapenes infrastruktur gjennom Norge. Etter fusjonering av Ventelo og BaneTele i oktober 2010 fremstår selskapet som en komplett leverandør av teletjenester både til bedriftsmarkedet og private i Norge. Mer her.

Mengden av informasjon som transporteres over telenettet øker daglig. Med sitt moderne, 12.500 km lange bredbåndsnett, har Ventelo kapasitet til å møte etterspørselen fra markedet i mange år fremover.

Daværende BaneTele inngikk i 2002 kontrakt med Smallworld om å benytte Physical Network Inventory (PNI) og Logical Network Inventory (LNI) til registrering og dokumentasjon av sitt landsdekkende fibernett. Systemet utvikles kontinuerlig i samarbeid med Smallworld Systems, og GE sentralt. Nyere utvidelser inkluderer Design Manager til prosjektering og Internet Application Server (IAS) for adagang til nettdokumentasjonen over web. I tillegg er BaneTele i ferd med å ta i bruk Spatial Intelligence (SI) til markedsanalyser. I 2009 og 2010 har Ventelo som en av de første Smallworld-kundene i verden tatt i bruk Smallworlds SOA-plattform Smallworld Geospatial Server, GSS, til integrasjon av sentrale forretningsprosesser. Alle nyervervelsene vil bidra til at Ventelo kan nyttiggjøre seg det verdifulle datagrunnlaget enda mer effektivt i større deler av organisasjonen.