Smallworld Geospatial Analysis

Smallworld Geospatial Analysis (54 KB PDF) er et verktøy for ikke-teknisk personell som gjør at de kan benytte seg av nettverksdata og kombinere det med andre data.

Geospatial Analysis er spesielt nyttig som ett salgsverktøy og flere utfordringer kan enkelt løses med GSA:
  • Du har en liste med potensielle kunder og du ønsker å vite:
    1. Hva er nærmeste aktuelle node?
    2. Hva er avstanden til den noden?

I GSA er det enkelt å sette opp ”nearest to” spørringer som gir deg både avstanden og navnet på riktig node.

  • Dine nettverksnoder har ledig kapasitet og du ønsker å vite hvor mange og hvilke kunder som befinner seg i en buffersone rundt noden.

GSA gir deg store muligheter til å sette opp buffersoner. Sonens størrelse og hvilke noder kan enkelt endres av deg.

Programvaren støtter de fleste type datakilder som AutoCad DWG, Diasys, ECW/JP2, ESRI ArcPersonal, ESRI ARCSDE, ESRI ArcShape, Google KML, LizardTech MrSID, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft SQL, Microsoft Dgn, OGC WMS, Oracle Database, Raster og Smallworld VMDS.

Denne desktopapplikasjonen er basert på Microsoft Office Fluent som gjør den enkel å ta i bruk.

Ta kontakt med kris@smallworld.no for å høre mer om Smallworld Geospatial Analysis.