Logical Network Inventory (LNI)

Logical Network Inventory (PDF)

LNI brukes for design og dokumentasjon av logiske nettverk, som inkluderer
  • Nettelementer
  • Bærersamband
  • Kundesamband
  • Tjenester
  • Kunde
  • Andre elementer som kreves for å dokumentere et komplett logisk nett.

Logical Network Inventory støtter blant annet:

  • Synkrone samband som PDH og SDH/SONET
  • Asynkrone samband som ATM og frame relay
  • DWDM og andre optiske grensesnitt
  • Gigabit Ethernet og VLANs

LNI bygger på Physical Network Inventory (PNI) for å oppnå en fullstendig nettverksdokumentasjon. Dette gir organisasjonen mulighet til å se sammenhengen i nettverket helt fra fysiske komponenter som porter og kabler, opp til logiske kundesamband og kunder. På denne måten kan tjenester som diversitet og redundans i nettet, samt funksjoner som alarmhåndtering håndteres pålitelig.

Les mer om Smallworlds løsninger for telekom.