Smallmap Hjelp

Denne siden inneholder hjelp og instruksjoner for bruken av Smallmap webapplikasjonen. Instruksjonsvideoene under er basert på demoinstallasjonen av Smallmap, tilgjengelig her:
https://demo.smallmap.no

Kursdokumentasjon er tilgjengelig her:
Kursdokumentasjon

Kompatible browsere

Smallmap er laget for og testet med Google Chrome. Smallmap bør virke med alle moderne browsere, men kun Chrome er offisielt supportert.

Introduksjon

Denne videoen inneholder instruksjoner for de vanligste funksjonene i Smallmap. Navigering i kartet, søk, valg av objekter i kartet osv.

Print, måling og posisjonsfunksjoner

Hver av disse funksjonene er tilgjengelige ved bruk av knappene øverst i høyre hjørne av websiden. Printfunksjonen lar brukeren laste ned en PNG-fil av kartet, inkludert valg og tegnede objekter m.m.

Measure lar brukeren måle en linje i kartet og vise lengden. Linjen kan ha flere segmenter. Kun totallengden vises. Lengden vises nederst i høyre hjørne av websiden når brukeren avslutter målingen ved å dobbelklikke i kartet. Husk å skru av “measure” ved å klikke på knappen på nytt når du er ferdig med å måle. Ellers vil målefunksjonen komme i veien for valg i kartet.

“Follow Location”-knappen aktiverer GPS-posisjonering. Når den er klikket vil kartet følge brukerens posisjon, som rapportert av browseren. Dette kan være GPS-signal, der tilgjengelig, eller en mindre nøyaktig posisjon basert på brukeren internettkobling.

Tegning

I Smallmap kan brukeren tegne inn linjer, punkter, arealer og tekster i kartet og lagre dem i Smallmaps database. Når tegningen er lagret vil den være tilgjengelig både i Smallmap og i den øvrige Smallworld-applikasjonen. Tegnefunksjonen finnes under “Draw”-fane i sidevinduet på venstre side i kartet.

Internals

Noen objekter i Smallworld har innehold i en egen verden, som bygninger og kummer. Inneholdet i disse objektene kan sees i Smallmap ved å velge et objekt i kartet og klikke “Enter World”-knappen i objektets “Details”-fane.

Details og Related-fanene

Dataene om et valgt objekt vil vises i “Details”-fanen. Noen objekter har også relaterte data fra andre kilder. Eksempelvis kan traseer ha informasjon om kabler og rør de inneholder som relaterte data. Denne informasjonen blir vist i “Related”-fanen, ved siden av “Details”-fanen.

Kartlag

Kartet i Smallmap viser flere lag med informasjon tegnet over hverandre. Hvilke lag som er tilgjengelige vil variere, men brukeren kan velge hvilke lag som vises ved å bruke “Layers”-fanen. Denne ligger under “Options”-fanen. Her kan du skru hver enkelt lag av og på. Husk at dine valg er beholdt neste gang en besøker websiden.

Historie

Smallmap holder følge med hvilke objekter du jobber med. Du kan finne historien din i “History”-fanen. Denne fanen viser en liste av alle objekter du har sett på og hvilke søk du har gjort. Ved å velge objekter i “History”-fanen kan du gå til objektet igjen og vise resultatene av tidligere søk. Du kan også bruke “History”-fanen til å vise alle objektene i listen samtidig. Du kan endre listen etter behov ved å benytte “remove”-knappen.

Bokmerker

For å hjelpe deg med å holde styr på områder du jobber med har Smallmap en “Bookmarks”-fane. Denne finner du under “Options”-fanen. Her kan du lage egne bokmerker av det viste kartområdet.

Offline-funksjoner

Smallmap lagrer kart og objekt-data mens du bruker webapplikasjonen. Kartdata lagres for alle områdene du går til og objekter lagres når en velger dem i kartet, eller søker dem opp. Dataene er lagret i din nettleser og er tilgjengelige selv om du mister internett-tilgang. Brukere kan velge å lagre alt kartverk og alle objekter innenfor et gitt område ved å benytte funksjonen i “Cache”-fanen under “Options”-fanen.

Merk at nettleseren har begrenset lagringsplass tilgjengelig, så du vil ikke kunne lagre alle data i store områder, som hele byer. Siden dataene er lagret i nettleseren vil dataene fjernes om du fjerner alle nettleserdata. Om du bytter til en annen nettleser vil du måtte laste ned dataene på nytt.

Design

Noen Smallmap-installasjoner har Design-fanen tilgjengelig. I denne fanen har du tilgang til dine Smallworld-design. Når en klikker på et design vil design-data vises som et lag i kartet.

Alternativer

Andre Smallmap-installasjoner kan ha “Alternatives”-fanen tilgjengelig. Her kan brukere ha tilgang til data i de forskjellige alternativene i Smallworlddatabasene. Når en klikker på et alternativ i fanen gjøres alternativets data tilgjengelig som et kartlag.