Eksempeloppgaver med Smallmap GPS

Case i): Måle en trasé med undergrunns koblingsbokser i hver ende, og så sende inn data:

 1. Definer riktig målegrense (default 20 cm) og høyde på stangen i innstillinger
 2. Velg objekt UUB i objektvelger
 3. Velg at målepunkter skal knyttes sammen som linje
 4. Plasser deg der UUB befinner seg, og trykk måling når knappen blir grønn eller tegn punkt
 5. Bytt objekt til underground route i objektvelger, behold linje
 6. Plassér deg på et punkt midt i traséen i rett linje fra UBB, og trykk måling når knappen blir grønn eller tegn punkt
 7. Gjenta innmålinger/tegning i traséen, som angitt i punktet over, med relevante avstander for å kunne gi en riktigst mulig geometrisk representasjon inntil traséen ender i neste UUB.
 8. Bytt objekt til UUB i objektvelger, behold linje, og trykk måling når knappen blir grønn eller tegn punkt
 9. Kontrollér målepunktene gjennom å se på målepunktlista, og editér beskrivelse/legg inn kommentar på målepunkt hvis ønskelig
 10. Send inn jobb

Case ii): Splitte trasé i en forgrening:

 1. Mål inn en trasé, se case i)
 2. Velg punkt (istedet for linje)
 3. Velg punkt hvor traséen skal splittes velg å trykke på punktet slik at det skifter farge
 4. Velg linje igjen
 5. Plassér deg på et punkt midt i den nye traséen i rett linje fra det valgte punktet, og trykk måling når knappen blir grønn eller tegn punkt
 6. Kontrolléer at forgreningen har blitt tegnet som forventet, slett siste måling og gjenta pkt over.
 7. Gjenta innmålinger/tegning i den nye traséen, som angitt i punktet over, med relevante avstander for å kunne gi en riktigst mulig geometrisk representasjon inntil der traséen ender.
 8. Kontrollér målepunktene gjennom å se på målepunktlista, og editér beskrivelse/legg inn kommentar på målepunkt hvis ønskelig
 9. Send inn jobb

Case iii): Fortsette på jobb som allerede er sendt inn:

 1. Definer riktig målegrense (default 20 cm) og høyde på stangen i innstillinger
 2. Velg riktig objekt i objektvelger
 3. Velg om målepunkter skal knyttes sammen som linje eller areal
 4. Plassér deg på punkt som skal måles inn, og trykk måling når knappen blir grønn eller tegn punkt
 5. Velg punktet ved å trykke på det, og skriv inn kommentar om at at dette punktet skal knyttes til forrige jobb, indikert med f.eks sted og dato, og hvordan
 6. Fortsett innmåling/tegning som angitt over

Case iv): Plassér skap i trasé:

 1. Start og gjennomfør innmåling av trasé som angitt i case i) inntil traséen når skapet
 2. Bytt objekt til skap i objektvelger, behold linje
 3. Plassér deg på skapets posisjon, og trykk måling når knappen blir grønn eller tegn punkt
 4. Bytt objekt til underground route i objektvelger, behold linje
 5. Fortsett innmåling av trasé som angitt i case i)