Sette opp CPOS-antenne og SPace-app

 1. Slå på CPOS-antennen, knapp under, slik at power lyst grønt og bluetooth lyser blått. Ignorér øvrige indikatorer
 2. Start nettbrett med SPace app og slå på bluetooth
 3. Par SP60 og nettbrett sammen via Bluetooth
 4. Velg SP60_520000 receiver i innstillinger (tannhjul øverst til høyre) i SPace appen og koble til
 5. Sjekk at antenne-symbolet (øverst til høyre) går fra sort til hvitt
 6. Slå på 4G
 7. Gå ut i åpent lende med CPOS, montert på målestang, og nettbrett, og observér at satellitter dukker opp i Skyplot tab’en i SPace appen
 8. Velg Correction Information tab’en og se at Status er Connected. Hvis ikke sjekk at følgende data er lagt inn:
  1. Host name or IP Address: 159.162.103.14
  2. Port Number: 2101
  3. Type: NTRIP
  4. Mount Point: CPOSGLONASS
  5. Network: Mobile
  6. CPOS brukernavn og passord kan kun brukes på én enhet av gangen, ved flere enn 3 feil-innlogginger disables CPOS innlogging og brukernavnet må resettes. Eier av brukernavn og passord for CPOS tjenesten må da kontakte Kartverkets kundestøtte
 9. Følg med på at HRMS og VRMS er innenfor ønskede målegrenser og at Fix Quality går til Fixed RTK
 10. Gå til Smallmap og start innmålinger.