Smallworld Core

GE Smallworld Core Spatial Technology er et produkt fra GE Power Systems, en av verdens ledende leverandører av teknologi, tjenester og systemer til energiselskapene.

GE Smallworld Core Spatial Technology benyttes av mer enn 900 kunder i 44 land over hele verden.

GE Smallworld Core Spatial Technology modellerer komplekse nettverk med en database og objektorientert programvare som er fleksibel, skalerbar og åpen – Klar for å møte behov som er i kontinuerlig forandring. Smallworld Systems AS har mange års erfaring med utvikling av løsninger basert på GE Smallworld Core Spatial Technology.

Kjerneproduktet er et kraftig system for forvaltning av stedfestet informasjon som beskriver nettverk. Det er basert på åpne standarder som SQL, CORBA, XML og implementerer industristandarder definert av OGC som VMS og GML.

For planleggingsformål er kjerneproduktets versjonshåndtering fortsatt unik i ytelse og stabilitet. Spatial Object Controller integrerer data fra ulike systemer i en applikasjon.

Adgang til alle data fra standard nettleser

Data kan være kontinuerlig tilgjengelig for innsyn fra web klienter som vår egen Smallmap – uten eksport av data til webservere.

Mer info om Smallworld Core finner du her (pdf).