Smallworld – Gatelys

Smallworld Gatelys er et effektivt dokumentasjonssystem for alle typer utstyr i gatelysanlegg, som armaturer, stolper, ledningsnett, tennskap osv. Nett og utstyr presenteres oversiktlig i kart, og nyttige funksjoner som kobling, sporing og rapportering er tilgjengelig via enkle brukergrensesnitt.

Smallmap tilbyr montører og andre enkel nettbasert tilgang på tablet, laptop eller smarttelefon. Gatelysapplikasjonen støtter papirløs ordreflyt mellom gatelys-eier og entreprenør, og bidrar dermed til effektiv samhandling på tvers av organisasjoner.

Komplett dokumentasjon

Smallworld Gatelys støtter alle typer utstyr som inngår i et gatelysnett:

 • Armaturer; konvensjonelle og LED
 • Stolper i stål og tre, samt festepunkt i tunneler, luftstrekk og annet
 • Kobling i stolper
 • Ledninger i ulike dimensjoner og materialer, tegnet i skare
 • Skap med følgende innhold:
  • Forsyning fra nettstasjon
  • Strømmåler
  • Kontaktor for tenning
  • Kurser tilkoblet strekning av stolper
  • Sikringer
 • Spesifikasjoner for ulike typer utstyr

Nyttige funksjoner

Smallworld Gatelys støtter prosesser innen utbygging, drift, vedlikehold og forvaltning ved hjelp av følgende funksjoner:

 • Organisering av stolper i strekninger
 • Støtte for ulike eiere av utstyr og nett
 • Kobling av kabler til kurser i skap
 • Kabler i skap får automatisk annotering fra enlinjesporing
 • Viser mating av strøm fra nettstasjon
 • Sporing av strøm fra tennskap og armaturer
 • Sporing av tennkretser fra tennskap
 • Trasésnitt med annotering av ledninger
 • Planlegging av utbygging og driftsoppdrag
 • Arbeidsordre til montør
 • Rapporter for eier og entreprenører

God oversikt

Smallworld Gatelys tilbyr enkel og oversiktlig visning i kart, både i fullbrukerversjonen og på nett.

Visning kan tilbasses brukernes behov med hensyn til symbolers farge og størrelse, samt hvilket utstyr og annoteringer som skal vises på de ulike målestokkene.

Enkle funksjoner som søk, zooming, valg av informasjon som skal vises, med mer, gir effektiv og intuitiv bruk av verktøyet.

Konsistens og kvalitet

Smallworld Gatelys gir et godt bilde av virkeligheten. Alt som registreres er relevant og nært knyttet til det utstyret som faktisk finnes i nettet.

Ved oppslag i dokumentasjonen får du tilgang til nøyaktige data om fysisk plassering, spesifikasjoner og relasjoner. Arbeid kan dermed utføres på grunnlag av korrekt og tilstrekkelig informasjon til enhver tid.

Ta kontroll og jobb smart!

Smallworld Gatelys gir deg som netteier kontroll over dokumentasjon og arbeidsprosesser. Slik sikrer du effektivitet og kvalitet i alle ledd. Et gatelysnett er en samfunnskritisk oppgave som fortjener og forlanger profesjonell forvaltning.

Smallworld Systems AS tilbyr verktøy og kompetanse innen fagområdet for gatebelysning. Vi kan gjøre tilpasninger i form av videreutvikling av funksjoner og integrasjoner til øvrige fagsystemer. Vi har 25 års erfaring med nettdokumentasjon innenfor ulike infrastrukturer og er ca 20 ansatte på Skøyen i Oslo.

Vi er ditt norske kompetansesenter innen nettdokumentasjonssystemer!


Last ned denne infoen som PDF