Smallworld Geospatial Server (GSS)

Smallworld Geospatial Server(216KB PDF) er vår plattform for systemintegrasjon mot bedriftens andre systemer. Den er basert på standard SOA-prinsipper som gjør at Smallworldapplikasjoner enkelt kan brukes i bedriftens eksisterende SOA-miljø. GSS er bygget på en JBoss Java application server og bruker åpen kildekode-teknologier til å støtte de aller fleste integrasjonsformer. Smallworld Systems AS har også utvidet GSS slik at små prosjekter med enkle REST-baserte tjenester og web hosting kan løses på en rask og elegant måte.

GSS plattformen gir følgende muligheter:

  • Informasjonsflyt av Smallworlddata til og fra andre systemer basert på kundens ønsker
  • Forenkling og tilpasning av forretningsprosesser ved bruk av eksisterende SOA-infrastruktur
  • Integrasjon mot andre Smallworld applikasjoner

Denne løsningen, som er basert på standard tjenesteorienterte prinsipper, gjør det mulig for deg som kunde å fleksibelt tilpasse din Smallworldløsning etter dine behov.